QUE OFERIM

L’Escola Bressol Piolets, ofereix un servei de qualitat que parteix de la idea que tots els nens i nenes, per petits que siguin, tenen uns aprenentatges adquirits, i la nostra feina és oferir als infants els material, i els espais òptims per ampliar-los.
La nostra metodologia es basa en la experimentació directa dels nens i nenes amb el seu entorn a través d’activitats quotidianes que siguin properes i motivadores per als més petits.

A través de la psicomotricitat, el joc simbòlic i heurístic, la panera dels tresors, música, taula d’experimentacions, etc,

aconseguim una complerta evolució dels nens i les nenes, ja que la millor manera que existeix d’aprendre és la pròpia vivència, i d’aquesta manera afavorim el desenvolupament harmònic de totes les capacitats dels infants, mitjançant les tres àrees educatives fixades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pel primer cicle d’educació infantil, conjuntament amb els hàbits d’autonomia socials.

Creiem que és necessari un treball de cooperació entre família i escola,

i per aquest motiu a les entrades i les sortides mantenim contacte directe diari amb les famílies i al llarg del curs es realitzen activitats on les famílies són convidades a participar activament.

Programa d’idiomes.

Altres activitats que portem a terme són, el nostre programa d’idiomes on diàriament realitzem diferents activitats d’aproximadament una hora en anglès. “El racó de l’ordinador”. També disposem d’un espai on els nostres nens i nenes de P1 i P2 experimenten de manera directa els seus primers contactes amb les noves tecnologies.

Periòdicament fem sortides culturals i sortides lúdiques.